„Lupii trecutului. Sofia” – Natașa Alina Culea

Am început să citesc această carte într-o dimineață, și nu am reușit să o las din mână, până pe la pagina 150 – și atunci, doar de nevoie. Cartea m-a fascinat, încă de la primele cuvinte. Mi-a plăc…

Sursă: „Lupii trecutului. Sofia” – Natașa Alina Culea

Greșeli tipice, de care poate nu ești conștient

Nivelul Registrul Greşelile frecvente înregistrate

(descrierea greşelilor în termeni ştiinţifici)

Cauze/explicaţii
gimnazial liceal oral scris    
  X X X 1.virgulă între subiect și predicat;

ex. „George Bacovia, este poetul toamnelor reci…”.

tendința de hipercorectitudine
X X 2.folosirea abuzivă a construcției ca și pentru evitarea unei cacofonii inexistente;

ex. „Ca și soluție, recomand recitirea volumului.”

tendința de hipercorectitudine
X 3.folosirea corectă a formelor flexionare:

– litere lipsă

ex.  „Toți elevi s-au bucurat.”

„acelaș”/„ același”

insuficienta dezvoltare a auzului fonematic
-în plus

„La mulți aniiiiiiii!”

tendința de hipercorectitudine
    X 4.trunchierea/sudarea unor cuvinte;

ex. „deabia”, „defapt”, „paișpe”

lipsa auzului fonematic

Literatură romantică universală

Caracteristicile generale ale literaturii romantice:

 • prezența eului liric în textele literare, subiectivitatea trăirilor
 • exprimarea cu prioritate a sentimentului și sensibilității
 • libertatea creației, absența oricăror reguli sau constrângeri estetice (prezente la clasicism)
 • întoarcerea spre trecut și adorația trecutului, în special al evului mediu și goticii
 • îmbogățirea limbajului poetic cu regionalisme, neologisme și stilistic
 • exprimarea specificului național în literatură
 • tendința de a prezenta istoria într-o lumină ideologizată, glorificarea eroilor și libertății
 • apar multe opere care au loc în peisaje, culturi, personaje si țări exotice care reflectă dorința de evadare din viața reală
 • descoperirea folclorului național
 • aspirația spre absolut (iubirea perfectă, libertatea deplină și cunoașterea totală)
 • apar culegerile de basme și folclor național și includerea limbajului popular în literatură
 • teme romantice: viața, moartea, iubirea, libertatea, exotismul

Bibliografie generală

 1. PERIOADA INTERBELICĂ: POEZIA
 • BACOVIA, George: Poezii (În grădină)
 • BLAGA, Lucian: Poezii (Gorunul; Paradis în destrămare)
 • ARGHEZI, Tudor: Poezii (Psalmi ; Flori de mucigai)
 • BARBU, Ion: Poezii (Din ceas, dedus… ; Oul dogmatic; Timbru; Rar)
 • PILLAT, Ion: Poezii (Aci sosi pe vremuri)
 • VOICULESCU, Vasile: Poezii (În Grădina Ghetsemani)
 • MANOLESCU, Nicolae: Despre poezie
 • MARINO, Adrian: Modern, modernitate, modernism
 1. AVANGARDISMUL
 • TZARA, Tristan: Manifest despre amorul slab şi amorul amar; Poezii
 • VORONCA, Ilarie: Poezii (Ulise)
 • VINEA, Ion: Poezii (Ora fântânilor)
 • NAUM, Gellu: Poezii (Oglinda oarbă)
 • IONESCU, Eugen: Nu, Cântăreața cheală
 • POP, Ion: Avangarda în literatura română

III. PERIOADA CONTEMPORANĂ: REALISMUL SOCIALIST

 • DEŞLIU, Dan; TOMA, A.; TULBURE, Victor; BENIUC, Mihai : Poezii
 • CORDOŞ, Sanda: Literatura între revoluţie şi reacţiune
 • MUŞINA, Alexandru: Sinapse

IV . PERIOADA CONTEMPORANĂ : NEOMODERNISMUL 

 • STĂNESCU, Nichita: Poezii (În dulcele stil clasic; A şaptea elegie)
 • BLANDIANA, Ana: Poezii (Părinţii; Ar trebui)
 • SORESCU, Marin: Poezii (Scară la cer)
 • DOINAŞ, Ştefan Augustin: Poezii (Astăzi ne despărţim…)
 • DIMOV, Leonid: Poezii (Vis cu bufon)
 • PĂUNESCU, Adrian: Poezii (Rugă pentru părinţi; Totuşi, iubirea…)

V . PERIOADA CONTEMPORANĂ : PROZA POSTBELICĂ 

 • PREDA, Marin: Cel mai iubit dintre pământeni

VI . PERIOADA CONTEMPORANĂ : DRAMATURGIA POSTBELICĂ 

 • SORESCU, Marin: Iona

VII . PERIOADA CONTEMPORANĂ : POSTMODERNISMUL 

 • CĂRTĂRESCU, Mircea: Orbitor (roman)
 • CĂRTĂRESCU, Mircea: Poezii (Poema chiuvetei)
 • MUŞINA, Alexandru: Poezii (Budila-Express)

VIII . ALTE TEXTE

 • SLAVICI, Ioan: Moara cu noroc
 • ELIADE, Mircea: La ţigănci
 • SADOVEANU, Mihail: Baltagul
 • SADOVEANU, Mihail: Zodia cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă; Fraţii Jderi
 • BLAGA, Lucian: Meşterul Manole
 • IONESCU, Eugen: Cântăreaţa cheală
 • PETRESCU, Camil: Patul lui Procust

model de subiect pentru teză, semestrul I

Lucrare scrisă la limba și literatura română pe semestrul I

clasa a XII-a

SUBIECTUL I                                                                                       (60 de puncte)

Citește cu atenție următorul text:

Cu mâna stângă ți-am întors spre mine chipul,

sub cortul adormiților gutui

și de-aș putea să-mi rup din ochii tăi privirea,

văzduhul serii mi-ar părea căprui.

 

Mi s-ar părea că deslușesc, prin crenge,

Zvelți vânători, în arcuiții lei

din goana calului, cum își subție arcul.

0, tinde-ți mâna stângă către ei

 

 

și stinge tu conturul lor de lemn subțire

pe care ramurile I-au aprins,

suind sub luna-n seve caii repezi

ce-au rătăcit cu timpul, pe întins.

 

Eu te privesc în ochi și-n jur să șterg copacii

În ochii tăi cu luna mă răsfrâng

… și ai putea, uitând, să ne strivești în gene

dar chipul ți-l întorn, pe brațul stâng.

Nichita Stănescu, Luna în câmp

 

Redactează, pe baza textului de mai sus, răspunsuri pentru fiecare dintre următoarele cerințe:

 1. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: (au) rătăcit și văzduhul.       5 p.
 2. Indică rolul punctelor de suspensie în ultima strofă a poeziei.                10 p.
 3. Scrie un enunț cu sensul conotativ al cuvântului sevă .                                                  5 p.
 4. Identifică două mărci lexico-gramaticale prin care se evidențiază prezența eului liric în textul dat. 5 p.
 5. Explică semnificația a două figuri de stil diferite, identificate în a treia strofă a poeziei.     5 p.
 6. Menționează două teme/motive literare care se regăsesc în textul dat. 10 p.
 7. Prezintă semnificația titlului, în legătură cu textul citat. 5 p.
 8. Comentează, în 6-10 rânduri, o strofă a poeziei, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice.                                                         10 p.
 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate). 5 p.

SUBIECTUL al II-lea                                                                (30 de puncte)

Scrie un eseu de tip argumantativ, de 15-20 de rânduri, despre pesimism  , pornind de la ideea identificată în următoarea afirmație: „Pesimismul nu este o viziune asupra lumii, ci ocuparea unei poziţii strategice în faţa imprevizi­bilului”.  (Gabriel Liiceanu, Ușa interzisă)

Atenție! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

 • să respecți construcția discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;
 • să ai conținutul și structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/a propriei opinii față de ideea identificată în afirmația dată, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
 • să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de punctuație).

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru, 60 de minute.